Yatış Bilgileri
18 Ocak 2018

Polikliniklere müracaat eden veya hariçten gönderilen hastalar, çalışma saatlerinde polikliniklerde görevli tabipler tarafından yatırılmaları gerekli görülenler, muayeneyi yapan tabip tarafından hasta giriş kağıdı doldurulup hasta kabul memurluğuna gönderilir.

Hasta kabul memurluğuna gönderilen her hasta veya sahibi kimlik belgesini veya tasdikli bir suretini, bunlar sağlanmadığı takdirde onun yerine geçecek resmi bir belgeyi, yabancı uyruklu ise pasaportunu hasta kabul memuruna vermek zorundadırlar. (acil durumlar hariç)