Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
31 Ağustos 2023

Fizik tedavi nedir?

 

Fizik tedavi fiziksel yetersizliği ve günlük yaşama adaptasyonu bulunmayan dokuları fiziksel açıdan onararak günlük yaşam kabiliyetlerini artırmaktır.  Bununla alakalı olarak fizik tedavide cihazlar, manuel uygulamalaregzersiz gibi değişik tedavi yöntemleri vardır.
 
Fizik tedavide kişideki ağrı ve fonksiyon yetersizliklerin tedavisidokuların tedavi edilmesi ile mümkündür. Bazen ağrı kesici gibi algılanarak, ilk fizik tedavi uygulandığı günde kişi iyileşmeyi bekler. Fakat fizik tedavi o hasarlı ve yetersiz dokuyu iyileştirerek, tedavi ederek normal veya normale yakın hale getirmesini sağlamaya verilen isimdir. Dolayısıyla fizik tedavide iyileşme için belirli bir sürecin tamamlanması gerekir. O doku, o yara iyileşirse, o kas kuvvetlenirse fizik tedavi başarılı olmuş demektir. 

Fizik tedavide hangi teknikler kullanılır?

 

Fizik tedavide teknoloji ilerlemeden 15-20 yıl öncesinde sadece ısıtma amaçlı terapiler ve egzersizler kullanılırken, günümüzde teknolojinin geldiği nokta ile beraber robotik tedaviler, ultrason ve lazer gibi dokunun derinine inerek dokuyu iyileştiren akımlar, kası güçlendirici elektrik stimülasyonları, kemiğin veya kırığın iyileşmesini sağlayıcı manyetik tedaviler kullanılamktadır. Dolayısıyla teknolojinin ilerlemesi ile beraber fizik tedavide hem cihazlar hem de fizik tedavi yöntemleri son derece artmıştır. 
 
Standart bir fizik tedavi yönteminde kullanılan cihazlarla, bunun dışında teknolojik gelişmelere adapte olmuş fizik tedavi cihazlarının sonuçları, yaptıkları etkiler tamamen farklıdır. Birisinde sadece yüzeysel kas gevşetilip yüzeysel kasta gerçekleşen gevşemenin sağladığı bir ağrı azalması söz konusu iken, diğerinde o kasın, bağın, yumuşak dokunun veya kemiğin iyileşmesi ve hasarın onarılması söz konusudur. 

Fizik tedavide cihaz neden önemlidir?

 

Fizik tedavi uygulamalarında cihaz kullanıyorsa, cihazın seçimi çok önemlidir. Aynı isim altında farklı özelliklerde cihazlar olabilir. Lazer üzerinden örnek verirsek, lazerlerde sadece cildin altındaki birkaç kan damarını etkileyen veya cildin altındaki dolaşımı hafifçe bozan lazerden, derin dokularda cildin 8-10 cm derinine kadar inen, oradaki kasları, bağları iyileştiren derin doku lazer uygulamaları olan hilterapiye kadar varan çok geniş yelpazedeki lazerler vardır. 
 
Fizik tedavi cihazları standart değildir. Fizik tedavide kullanılan cihazlar pek çok farklı türde olduğundan, fizik tedavinin başarısı uygulanacak merkeze göre farklılık gösterir. 
 
Fizik tedavi cihazları teknolojik yeniliklerle doğru orantılı olarak sürekli gelişmektedir. Bu anlamda tedavide etkinlikleri de sürekli değişmektedir. Hastaların kimi "ben fizik tedavi oldum, işe yaramadı, fizik tedavi olmak istemiyorum" diye yaklaşabilir. Ancak durum farklıdır. Aynı cihaz, aynı isimde olabilir ancak uygulama aşamasında tedavi programı kişiye özel düzenlendiğinde her kişiye etkisi farklıdır. Kişiye uygun programın seçilmesi son derece önemlidir. Çünkü ancak uygun programın başarı ile uygulanması sonucunda doku iyileşmesi sağlanabilir. 


Ftr Polikliniğimiz Hergün Hizmet Vermektedir.

Uzm.Dr Uğur TAPAR