Beyin ve Sinir Cerrahisi
18 Ocak 2018

  • Beyin, omurilik, sinir, kafatası ya da omurganın tümörlerini. 

  • Bel ve boyun ağrısına neden olan omurga hastalıklarını. Örneğin; Bel fıtığıboyun fıtığıdar kanal

  • Periferik sinir yaralanmaları ya da tuzaklanmalarına. Örneğin; karpal tünel sendromu, sinir kesileri

  • Beyin ve omuriliği etkileyen nörovasküler hastalıklar. Örneğin; anevrizma, vasküler malformasyonlar, beyin kanamaları

  • Hidrosefalichiari malformasyonu gibi doğumsal beyin hastalıkları

  • Beyin ve omurilik enfeksiyonları

  • Beyin, omurilik, omurga kemikleri, kafatası ve sinir travmaları

  • Gama knife tedavisinin endike olduğu hastalıkların tedavisini yaparlar.