İdari Birimler
15 Haziran 2022

 1. Gider Tahakkuk
 2. Satın Alma
 3. Maaş Mutemetliği
 4. Hasta Kabul
 5. İstatistik
 6. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkileri
 7. Vezne
 8. Arşiv
 9. Gelir Tahakkuk Birimi
 10. Sivil Savunma
 11. Teknik Servis
 12. Kalite Yönetim Birimi
 13. Hasta Hakları Birimi