Sağlık Kurulu
15 Haziran 2022

Sağlık Kurulu/Rapor muayeneleri Her Çarşamba hasta yoğunluğuna göre saat 09.00 ile 10:00 saatleri Arasındadır.  

Doktorunuzun istediği ilave uzman muayenesi kaydı için tekrar Sağlık Kurulu veya Rapor veznelerine müracaat ediniz. 

Doktorunuz gerekli gördüğü ilave ileri tetkik ve testleri Eğitim Araştırma Hastanelerinde yapmanızı isteyebilir.  

( Akli Meleke) Raporları Saat 10:00 ile 11:00 saatleri arasında  verilmektedir. 

Sürücü Raporları (Aile Hekimlerinden) Sevk usulü ile Verilmektedir.

Hasta muayenesi yapılırken lütfen içeriye girmek için ısrar etmeyiniz.