Hastaneye gelirken nelere dikkat etmeliyim ?
17 Ocak 2018

  • 1-Randevu saatinden 20 dakika önce muayene olacağınız yerde olmanız yeterlidir. Çok erken saatlerde gelmeyiniz.
  • 2-Muayene için gerekli evraklarınızın(sağlık karnesi,vizite kağıdı, gibi)tam olmasına özen gösteriniz.
  • 3-Hamileyseniz veya bu konuda şüpheniz varsa işlemlere başlamadan önce mutlaka bildiriniz.
  • 4-Kullanmakta olduğunuz ilaçlarınız varsa bildiriniz.
  • 5-Daha önce yapılmış test ve tetkik sonuçlarınızı lütfen yanınızda getiriniz.
  • 6-Sizi muayene eden hekim tetkik isteminde bulunabileceğinden randevu gününde mümkünse aç geliniz (12 saatlik bir gece açlığı yeterlidir).
  • 7-Doktorunuzun önerilerine uyunuz ve sağlık ekibi ile işbirliği içinde olunuz.