T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Şile Devlet Hastanesi

İdari Birimler


 1. Gider Tahakkuk
 2. Satın Alma
 3. Maaş Mutemetliği
 4. Hasta Kabul
 5. İstatistik
 6. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkileri
 7. Vezne
 8. Arşiv
 9. Gelir Tahakkuk Birimi
 10. Sivil Savunma
 11. Teknik Servis
 12. Kalite Yönetim Birimi
 13. Hasta Hakları Birimi