T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Şile Devlet Hastanesi

Tarihçemiz


Şile Devlet Hastanesi 1974 Yılında 8176 m2'lik alanda ilk olarak Sağlık Ocağı olarak açılmıştır.

Daha sonra 25 yataklı devlet hastanesine dönüştürülmüştür. Hastanemiz zemin kat dahil 3 katlıdır. 1998 yılında şimdi acil olarak kullanılan binanın yapımına başlanmış çeşitli kesintilerle 2005 yılında ancak bitirilebilmiştir. 2009 yılı İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Projesi (İSMEP)  kapsamında hastanemiz ana binası il özel idaresi tarafından güçlendirilerek 2011 yılında hizmete açılmıştır.

2002 yılından sonra hastanemiz hızlı bir gelişme göstermiş Hekim ve yardımcı Sağlık Personeli açığı Sağlık Müdürlüğümüzce kapatılarak faal bir ilçe hastanesi durumuna getirilmiştir.

Ayrıca Temel Sağlık Hizmetlerinden 2006 yılında devir alınan üç katlı yığma bina idare olarak kullanılmaktadır.

2001 depreminde kısmen hasar gören hastane derneğine ait binası mevcuttur.

İSMEP tarafından her iki binanın yıkılıp yerine 50 yataklı bir hastane binası yapılması programa alınmıştır.

Bahçesinde prefabrik bir yemekhane bulunmaktadır. 2002 yılından sonra Hastane hızlı bir gelişme göstermiş, Uzman Hekim ve personel açığı Sağlık Müdürlüğümüzce kapatılarak faal bir ilçe hastanesi durumuna getirilmiştir.

2019 yılında ise yeni hastane binası 11/03/2019 tarihinde hizmete başlamıştır.