Hasta Görüşleri Değerlendirme Ekibi
21 Haziran 2021

EBE:  Ayten TOROZ(KB)
Ebe :Zübeyde HASPOLAT
Ebe : Özlem GÜL
Ebe:Birgül VURAL
Sosya Hiz.Uz:İrem YÖRÜK
Ans.Tek:Özlem YAYLI